کویل گیر افقی موتورایز

کویل گیر افقی موتورایز جهت جابه جائی کویل های فولادی در حالت افقی مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه موتورایز بوده  و در مدلهای مختلف طراحی و ساخته می شود . بنا به سفارش مشتری سیستم چرخان بر روی دستگاه قرار می گیرد .

کویل گیر افقی موتورایز در شرایطی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد که  کویل ها به دلیل محدودیت فضا به صورت نزدیک به هم چیدمان گردیده  و لذا نمی توان از C هوک در جابه جائی کویلها استفاده نمود .

ایمنی این دستگاه با توجه به بلند نمودن کویل از دو طرف  و همچنین  استفاده از پروکسی متر  و لیمیت سوئیچ در آن بسیار بالا  می باشد .

در دو طرف بازوهای این دستگاه از ورقهای ضدسایش استفاده می گردد تا در زمان لیفت کویلها آسیبی به آنها وارد نیاید .